5 tipů na zlepšení měření v Google Analytics

Dne 20.10. 2017 jsme s kolegy účástnili akce PPCrestart, na které se shromáždili specialisté na PPC z celé České republiky.  Velice zajímaví mi přišla hlavně prezentace od Veroniky Brindzové a Andrého Hellera, kteří se zaměřili na měření dat v Google analytics.

1) Zkontrolujte transakce a tržby

Častým problémem programátorů je špatné pochopení funkce jednotlivých atributů, o kterých nemají ponětí k čemu vlastně markeťákům slouží. Hledají informace v Google dokumentaci, ve které (podle Andrého Hellera) jsou často chyby. Řešením této situace by měla být lepší komunikace mezi vývojáři a markeťáky.

Další problém je implementace GA kódů. Často se stává to, že se do Google Analytics odesílají tržby s DPH a to i přesto, že klienti „jsou“ plátci DPH, potřebují tak tržby bez DPH. Toto může způsobit vyšší hodnotu objednávky a celkově lepší PNO.

2) Více měn na webu

Pokud má klient multijazyčný web, který se dá snadno překliknout na jiný jazyk i měnu, tak může nastat problém v implementaci GA kódů.
Správně má totiž kód GA fungovat tak, že si sám převede jinou měnu zpět na měnu výchozí, podle aktuálního kurzu. Tuto částku potom přidá do Google Analytics.

Problém je v tom, že většinou se při implementaci kódu počítá pouze s jednou měnou, proto se část kódu, ve které se nastavuje měna vynechává.
Google Analytics potom způsobí to, že když se přidá nová měna na web – například eura, nepřevádí je a zapíše transakci s hodnotou například 20 euro jako 20 korun.
Následně toto  způsobí velký problém ve vyhodnocování kampaní, pokud se navíc kombinuje více měn v jednom reportu, tak si toho nemusí člověk nějaký čas vůbec všimnout.

Řešení tohoto problému  je v přidání atributu „currency“, který přidá měnu, ve které byla objednávka provedena. Google v Analytics převede všechny měny na jednu výchozí a v té zobrazí hodnoty.

Přidání atributu currency do kódu:

3) Platební brány

Určitě jste si už ve zdrojích  Analytics všimli zvláštních zdrojů vašich transakcí. Například 3dsecure.csas.cz. Někteří z vás ví, co to znamená, někteří však ne. Jedná se o platební brány, které Vám takto „kradou“ vaše objednávky.
Problém nastává při přesměrování  na stránku od platební brány a zpátky hned po nákupu. Google totiž může toto přesměrování brát jako zdroj transakce a přiřadí k němu hodnotu objednávky.

Řešení tohoto problému je jednoduché, stačí v Analytics (v části Údaje o měření > Seznam vyloučených odkazujících zdrojů) vyloučit zdroje platebních bran.

 

Přednášející pro nás připravili už hotový seznam zdrojů platebních bran.
Najdete ho na této adrese Bit.ly/gabrany
Stačí tento seznam přidat do „vyloučených“.

Veronika Brindzová upozornila, že se můžou platební brány zobrazovat ve zdrojích klidně i půl roku po přidání do vyloučených. Hlavní je sledovat, zda nastává pokles.

4) Duplicitní transakce

Další velký problém, který vám může udělat nepořádek v reportech jsou duplicitní transakce.
Tyto duplicitní transakce vznikají pokud se na vaši děkovnou stránku dostane zákazník i jinak, než pouze po dokončení objednávky. Případně, pokud se na tuto stránku dostane opakovaně.

První z případů, který může nastat je návrat na stránku prostřednictvím e-mailového odkazu nebo záložky.
Další případ je navigace na jinou stránku a návrat přes tlačítko zpět.
Třetí případ může nastat, když člověk pouze obnoví stránku.
A poslední případ nastává, když člověk obnoví prohlížeč např. po náhlém restartu počítače a všechny okna se znovu načtou, včetně děkovné stránky.

Nebezpečí tohoto problému je ve velkém přikrášlení výsledků, kterého si nemusíte nějaký čas všimnout.

Pokud si nejste jisti, jestli je to i váš případ, tak si zkontrolujte množství transakcí u každé objednávky. Pokud bude u nějaké objednávky více než jedna transakce, tak je jisté, že se vám objednávky duplikují.
Toto nastavení najdete v Analytics v Přizpůsobení/Vlastní přehledy/Nový vlastní přehled. Dále si vyberte jednoduchou tabulku a do dimenze přidejte ID transakce a do metriky přidejte Transakce.

5) Measurement protokol

Poslední věc, kterou nám přednášející doporučili:  přestat odesílat data o transakcích z prohlížeče na server a začít posílat data ze serveru na Google server pomocí Measurement protocolu.
Toto odstraní většinu problémů, které můžou nastat při odesílání dat z prohlížeče. (Absence javascriptu, přítomnost nástrojů, které blokují reklamy a další) a tím i odstraní podměřování Analytics.

Implementace je poměrně snadná (trvá maximálně den), ovšem musí se vyřešit souběh měření dat v prohlížeči s měřením transakcí pomocí Measurement protokolu.

POZOR! Pokud budete toto řešení aplikovat, tak si prvně v Analytics vytvořte Testovací property, kde budete vše nastavovat.

Náše tipy na závěr

  1. Přesto, že budete mít všechno správně nastavené, tak nezapomínejte, že Analytics nejsou nikdy 100% přesné. Proto je vhodné porovnávat objednávky v Analytics s objednávkami ve vašem eshopovém systému.
  2. Dále je třeba dávat pozor na to, že se data do Analytics nezapisují hned, nějaký čas trvá, než se všechny data propíšou. Většinou to zabere jeden den. Proto jakékoliv vyhodnocování dělejte minimálně až v dalším dnu.