Nové párování produktů na Zboží.cz

O párování produktů na Zboží.cz pomocí párovacího nástroje, jsme psali již dříve. Nyní nastává změna, která se týká samotného zakládání nových produktových karet. Dle statistik totiž zašle každý eshop v průměru 149 požadavků na založení nového produktu za měsíc. Některé eshopy samozřejmě výrazně překračují tento počet a ne vždy jsou jejich požadavky splněny a produkty správně zařazeny. Z důvodu zefektivnění a splnění požadavků za co nejkratší dobu se Zboží.cz rozhodlo přikročit k razantnímu kroku. Nově bude limitován počet požadavků na založení nového produktu. Tento limit byl nastaven na 50 požadavků za týden, kdy vždy v pondělí dojde k vyresetování limitu a budete moci opět zakládat nové produkty, avšak opět jen 50 za týden. Po překročení týdenního limitu vám Zboží.cz neumožní dále zakládat nové produkty.

Tato změna se týká pouze požadavků na nové produktové karty, které ještě nejsou na Zboží.cz založeny. Tedy bez ohledu na týdenní limit budete dále moci párovat produkty na základě nabídek, které vám párovací nástroj nabídne, tedy produkty, které již mají produktovou kartu a jsou k ní napárovány eshopy.

Více o této novince se zvíte zde.