Opakované nedostatky námi přebíraných PPC kampaní

Když nám zákazník svěřuje svou důvěru a předává nám ke správě PPC kampaně, nalézáme v nich stále stejné nedostatky. Tyto klienty lze členit do dvou skupin:

 1. Klienti, kteří mají PPC velmi špatně nastaveno a
 2. klienti, kteří mají základ dobře a nevyužívají naplno celý svůj potenciál

Ad 1) Špatný základ

Charakteristika klienta

Tito klienti nejčastěji chybují ve struktuře svých kampaní a chybných (nebo neexistujících) měřících kódech. Buď proto, že nechtějí výkonnost vyhodnocovat, neví že to lze, anebo neví jak na to.

U těchto klientů je naší prací začít od začátku a zkontrolovat a správně nastavit základy. Vše od začátku.

Nejčastější chyby

 • špatně nastavené kampaně
 • špatná struktura kampaní
 • některé složitější typy kampaní jsou vypnuté (Google nákupy, Dynamický remarketing/retargeting, obsahová síť)
 • mnoho klíčových slov v jedné sestavě
 • nekvalitní inzeráty
 • malý počet inzerátů v sestavách
 • špatné či žádné vylučování klíčových slov
 • nevyužitá rozšíření kampaní
 • špatná práce s financemi, nákladovostí

Spolupráce

Při začátku spolupráce s těmito klienty vytvoříme kampaně úplně znovu, anebo současné kampaně přeskupíme do smysluplné, jednotné struktury. Cílem je mít možnost snadného, přehledného a efektivního vyhodnocení každé kampaně.

Začínáme těmi kampaněmi, u nichž lze předpokládat největší přínos. Lze tak rychle ověřit možnost ziskovosti.

Spolu s úvodním navedením je možné klienty proškolit v základech správy PPC kampaní, aby si po úvodním nastavení mohli své PPC spravovat sami. V takovém případě bývá vhodné s námi domluvit občasnou konzultaci, jako dozor.

Tyto klienty je potřeba konvertovat na klienty druhého typu, kteří mají základ v pořádku a zatím nevyužívají celý svůj potenciál naplno.

Náš přínos

Zde můžeme především ušetřit peníze a zlepšit efektivitu investice.

Ad 2) Potenciál nevyužitý naplno

Klientům funguje základ, ale nemají dostatečné povědomí, čas, chuť zkoušet další části PPC – např. nákupy, remarketing, obsahovou síť či video.

Nejčastější chyby

 • nedostatky v pokrytí potenciálních možností vyhledávací sítě
 • nedostatečné využití možností PPC – rozšíření kampaní, další funkce – Obsahová síť, video, remarketing, Google nákupy
 • malý tah na další růst
 • malé využití implementace novinek a doporučení Google/Seznamu – 3 inzeráty na sestavu, modifikovaná volná shoda, rozšířené inzeráty atd.
 • malá automatizace – ceny, kontrola 404 atd.

Spolupráce

Tito klienti vědí, že jim PPC funguje. Ale nemají dostatek času, nebo možností, jak dále zlepšovat svůj účet. Lze jím nabídnout buď správu, nebo školení, které jím nabídne možnosti dalšího růstu.

Doplníme všechna smysluplná rozšíření, počet inzerátů, ceny. Technicky dořešíme a nastavíme všechny možnosti a automatizace. Uděláme si analýzu stavu a navedeme další kampaně dle struktury a stavu, které účet postrádá a mají smysl pro nastavené cíle klienta.

Náš přínos

Zde můžeme především zvyšovat objem a zvyšovat tržby.