Případová studie – SEO a UX

Eshop může narazit na své technické limity. Zastará a nevyhovuje moderním očekáváním zákazníků, nebo má některé aspekty zanedbané, technicky či marketingově.

Zadání

Provést marketingové analýzy a navrhnout řešení pro razantní nárůst prodejů eshopu.

Řešení

Provedli jsme analýzu současného eshopu a zjistili jsme, že má mezery v SEO, takže jej vyhledávače nemají v oblibě. Měl také mezery v UX, takže se špatně obsluhoval. Bylo obtížené najít konkrétní sortiment, produkt, vyznat se v nabídce.

Součástí analýzy eshopu byl i propagační audit, který ukázal, že na součastnou navigační strukturu je obtížné cílit smysluplnou reklamu.

Proto jsme provedli analýzu konkurence a zjistili jsme, že vylepšením několika zásadních aspektů je pravděpodobné, že dojde k výraznému nárůstu obratu.

Další naše práce měla smysl a proto jsme vytvořili analýzu klíčových slov, na jejím základě pak navrhli strukturu navigace, obsahovou strategii, propagační strategii.

Po důkladné konzultaci výsledků analýz a navržených strategií s majitelem eshopu jsme přikročili ke specifikaci požadavků ze strany vnitrofiremních procesů.

Vytvořili jsme nový eshop, přenesli data, zajistitli přesměrování původních URL adres, a začali se věnovat plnění navržených strategií.

Výsledek

Během krátké doby eshop skutečně znásobil své prodeje, při zachování původních marží. Zvedla se návštěvnost i konverzní poměr. Lépe se cílila reklama.

Díky analýzám bylo možno navrhnout strukturu obsahu a navigace v eshopu tak, jak o ní uvažují zákazníci. A ta se liší od zaběhlých vnitrofiremních pojmů a zvyklostí. Takže se zákazníkům dobře vyhledává a snadněji nakupuje.

Bylo také možno navrhnout hlavní vstupní stránky, které milují vyhledávače. To zvýšilo návštěvnost. Na tyto vstupní stránky se také dobře cílí PPC reklama, takže je levnější a efektivnější, přináší více objednávek s menšími náklady. Na tyto vstupní stránky lze také lépe cílit zpětné odkazy a využívat je v obsahové strategii.

Kromě předem navržených vstupních stránek je v eshopu navržen a použit systém automatické tvorby vstupních stránek, které neustále vznikají samy, jsou obsahově hodnotné a přesně cílené. Díky nim eshopu neustále automaticky poroste kvalitní cílená návštěvnost, dokud budou majitelé aktualizovat, popř. rozšiřovat sortiment.

Majitel je spokojený, má dnes více než 100 objednávek denně. A při dlouhodobé péči o eshop společně hledáme další příležitosti k růstu eshopu.