Proměňte testování v konkurenční výhodu

Jak už správně tušíte, tento článek bude pojednávat o testování. Přes všechny typy testování se zaměřím na A/B testování a multivariantní testování (MVT), které představují nejrozšířenější techniky testování.

Co vám testování přinese?

  • fakta a skutečná čísla, takže už nikdy nebudete muset odhadovat, zda to či ono je lepší volba pro váš eshop/web
  • přínos pro vás a hlavně pro vaše zákazníky, jelikož se podílejí na odhalování vašich slabých stránek
  • pouze vy si stanovujete cíle a určujete úspěch

A/B testování

A/B testování je technika založená na testování dvou a klidně i více verzí stránek na vašem webu nebo eshopu. A/B testování má za cíl porovnat jednotlivé verze stránek mezi sebou a určit naplnění vašeho cíle, který může být větší konverze, více prokliků nebo třeba nižší míra opuštění atp. Aby šlo A/B testování dobře vyhodnotit je zapotřebí, zobrazovat testované stránky určitému procentu uživatelů. V případě testování dvou stránek se jedná obvykle o 50 %. Může nastat situace testu A/B/C, v takovém případě to bude 33 %, 33% a 34 % atp. A/B testování samozřejmě skrývá i své nevýhody. Jedna z nevýhod může být, že se pouze dozvíme jaká ze dvou popřípadě třech stránek je úspěšnější dle vašich stanovených cílů, ale už se nedozvíme jaké konkrétní prvky k tomu přispívají. Jako kompenzaci můžeme považovat cenu nasazení a vyhodnocování, takže by se určitě mělo objevovat ve vašem testování jako jedna z klíčových vlastností.

A/B testování lze hned využít a to tak, že si vyfiltrujete nejčastější vstupní stránky a zvolíte ty, které mají velkou míru opuštění. Potom si se svými kolegy sednete a dáte dohromady co nejvíce nápadu na vylepšení. Vyberete ty, které se vám budou zdát jako nejlepší. Vytvoříte jednu nebo dvě testovací verze se začleněnými prvky. Jako poslední bod stačí měřit a vyhodnocovat své stanovené cíle a rozhodnout se, která verze má pro vás největší přinos.

Multivariantní testování (MVT)

Druhá technika testování jak už název napovídá spočívá v principu testování změn různých prvků na jedné stránce. Základem je nastavení kriterií pro zobrazování dynamicky vytvořené stránky návštěvníkům, která obsahuje různé kombinace testovaných prvků.

U multivariantního testování se vyskytují různé techniky . Nejčastěji se jedná o tzv. plný faktoriál a částečný faktoriál. Multivariantní testování podle techniky plného faktoriálu testuje všechny kombinace, které by se mohli objevit jako výsledek testování. Například můžete mít čtyři prvky a každý prvek bude mít čtyři varianty, tím vznikne 256 možností zobrazení. Testování pomocí částečného faktoriálů se zaměřuje na testování méně kombinací a vyvozují se výsledky, které by mohly nastat u jiných kombinací. Každá technika má své klady a zápory. U plného faktoriálu lze za nevýhodu považovat cenu a delší čas, ale o to kvalitnější výsledky. Naopak u částečného faktoriálu nedostaneme tolik dat, ale výsledky se dostaví mnohem dříve a nebude to tak finančně náročné.

Za další obecné výhody u multivariantního testování lze považovat nezávislost na programátorech, jelikož stačí umístit na web značky JavaScriptu a dále nepotřebujete své programátory. Většina programu je využívaná jako služba v režimu SaaS a tak můžete testování provozovat, nastavovat a analyzovat vzdáleně.

Neváhejte začít s testováním hned teď a klidně využijte jednu ze základních testovacích metod a vytvořte si svůj první jednoduchý test. Jelikož pouze tak, budete schopní vylepšit svůj eshop nebo web a čím dříve začnete sbírat data pro testování, tím dříve můžete naplňovat své cíle.

Potřebujete pomoct s testováním na vašem eshopu? Rádi vám pomůžeme.