Zboží.cz přechází na HTTPS

Od 3.10. přešlo Zboží.cz na protokol HTTPS. Pokud vám stále eshop běží na HTTP a máte neotagované kampaně, můžete mít problém.

Proč?

Jelikož se návštěvy ze Zboží.cz budou v Google Analytics zobrazovat jako „none“ nebo „direct“, tedy přímé návštěvy.

Jak tomu předejít?

Jednou z možností je, přejít na zabezpečený protokol HTTPS, který již nyní využívá mnoho eshopů. Druhou možností je přidání UTM parametrů do URL výpisu položek.

Více se dočtete zde.