Přímá návštěvnost

Přímá návštěvnost (direct) patří u spousty webů/eshopů k hlavním zdrojům návštěvnosti (liší se případ od případů – v návaznosti na obor, podpoře Brandu atd.) Do přímé návštěvnosti lze odlišit dva typy návštěvníků:

  • nový – dozvěděl se někde o vás, zapamatoval si vás (nejdůležitější prvotní zaujetí)
  • vracející se – zná vás, byl již u vás – byl spokojen nebo měl jiný podnět k vám znovu dorazit (nejdůležitější finální spokojenost)

 

Služby:

  • Využití síly Brandu, podpora Brandu (v rámci online i offline služeb, jak s ní klient pracuje, nedostatky)
  • Offline kampaně a jejích vliv (rádio, televize, tisk atd.) mají skutečný vliv? či se jedná o přeplacené propagace? Vyhodnocení.
  • Bannerové propagace – měla vliv na přímou návštěvnost, jakou?
  • Komunikace s klienty – Mystery marketing (email, telefon) – funguje vám podpora, komunikace, aby se vám zákazníci vraceli, doporučovali vás?
  • Analýza důvodu návratu na stránky, návrhy důvodu návratu na web (slevy, benefity, životnost produktu, novinky v sortimentu atd.)