K programování využíváme moderní nástroje a moderní pracovní postupy.

  • Specifikace – Každý programátor u nás pracuje až na základě zvalidované specifikace.
  • Řízení komunikace – Veškerá komunikace kolem programátora je vždy evidovaná v interním systému JIRA.
  • Správa verzí – U každé naprogramované části eshopu je evidována kompletní historie verzí všech kódů. Při nalezení chyby se lze rychle vrátit k předchozí bezchybné verzi.
  • CodeReview – Každý naprogramovaný kus kódu je po vytvoření/upravení poslán ke zhodnocení zkušenému kolegovi. Ten zkontroluje čistotu kódu, požadavky na rozšiřitelnost, čitelnost, rychlost, atp.
  • Testing – Před nasazením na ostrý eshop je každý kód otestován na identické kopii eshopu, která je neveřejná a slouží k testování.
  • Řízený automatizovaný Deploy – Pokud je vše v pořádku, programátor už nemá možnost v kódu vytvořit chybu při jeho nasazování na ostrý eshop. Vše proběhne s jeho dozorem, ale bez možnosti ručního zásahu a zanesení chyby.

Na kvalitě nám skutečně záleží. Případná chyba je nám reportována. Pokud jde o chybu kritickou, jsou nám kromě emailů zasílány i SMSky, abychom byli schopni reagovat okamžitě.