Webová analytika

Možnosti uživatelů internetu se mění každý den. S tím i jejich očekávání a možnosti. Návyky a potřeby. Stejně tak se mění konkurenční prostředí. Rychlou záplavou obrovského množství informací se trh eshopů mění každý den, jakoby byl rozhrnován buldozerem.

Webová analytika pomáhá rozhodování e-commerce projektů o svých aktivitách. Naivní eshopy, které žijí v zajetí minulosti, zanikají každý den.

Moderní eshopy měří a testují každý den. Tím získávají mapu terénu, ve kterém se pohybují, a i proto se jim dalří stále víc.

Webová analytika je komplex dovedností, znalostí, měřících nástrojů a nadhledu,
což vede k získávání aktuálních dat a jejich správné interpretaci .

Hlavním nástrojem webové analytiky, který používáme, jsou Google Analytics.

Máme zaměstnance, kteří jsou pro Google Analytics certifikovaní společností Google Inc.

Mám zájem

Máte zájem o webovou analytiku na svém eshopu?

Zavolejte nám na 551 551 438, nebo napište na info@religis.cz
Mám zájem

Analytika je nezbytná pro:

a pro mhono dalších věcí marketingu úspěšného eshopu.