Wireframe zrychluje a zlevňuje tvorbu grafiky, usnadňuje ujasnění představ o struktuře stránek.

Když maluje grafik, trvá mu to. Nikdo nemá představu, jak bude eshop vypadat, zda se na stránku vejde všechno tak, aby to zůstalo přehledné. Je potřeba to vyzkoušet, udělat náhled.

U grafika je to ale drahé, pomalé, a s prvky se nedá tak snadno hýbat. Je lepší vidět, jak by to vypadalo tak či onak. K tomu se používají tzv. wireframes.

Jsou to skicy, náčrty, drátěné modely. Jakkoliv to pojmenujete, pořád se to podobá čmárání náčrtů na papír jednobarevnou tužkou a výstup je tomu podobný.

Slouží k ujasnění si představ o obsahu každé ze stránek eshopu. Takže když se pak grafika tvoří, rozložení prvků na stránkách už je jasné. Proto lze grafiku vytvořit bez zbytečných prostojů a vracení grafikovi. Takže je použití wireframes rychlejší a levnější, než tvorba grafiky bez nich.

Ukázka wirefreame